Zamknij
REKLAMA
edukacja, opieka i wychowywanie dzieci
StPr/22/0755
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2022
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

Montaż towarów na statkach przewozowych poprzez spawanie w celu zabezpieczenia towaru.
StPr/22/0719
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Odpowiadanie za nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji w jednostce opiekuńczo-wychowawczej. Opracowywanie programów edukacyjnych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Współpracowanie z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz kształceniem i wychowaniem. Rozwiązywanie problemów wychowawczych z młodzieżą niedostosowaną społecznie i wymagającą szczególnej opieki. Przestrzeganie uregulowań prawnych w zakresie organizacji i realizacji kształcenia. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 - 15.45.
StPr/22/9265
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Wykonywanie prac leśnych
StPr/22/0707
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

prowadzenie porad psychologicznych i psychologiczno diagnostycznych
StPr/22/0705
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 6 850 PLN

prowadzenie psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej, sesji wsparcia psychospołecznego
StPr/22/0706
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 7 500 PLN

spawanie różnych elementów konstrukcyjnych, spawanie ręczne oraz automatyczne na robotach i automatach spawalniczych, przygotowanie powierzchni, części oraz poszczególnych elementów do spawania, przecinania, zgrzewania czy lutowania,
61/9/2022
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Praca zdalna polegająca na sprzedaży audytów i szkoleń z zakresu standardu obsługi i jakości dla firm. Utrzymywaniu relacji biznesowych w podległym terenie działania (powiat zamieszkania i okolice). W ramach obowiązków konsultant powinien raportować codziennie wyniki. Mile widziane osoby zaraz po ukończeniu szkoły (minimum średniej), nie wymagamy doświadczenia. Umiejętności sprzedażowe sprawdzimy podczas rozmowy rekrutacyjnej. Wymagamy: komputer z dostępem do internetu i chęci do pracy. Odpowiednie warunki do pracy w domu. Obowiązkowe wstępne szkolenie produktowe w Warszawie (zwracamy koszty dojazdu i noclegu). Gotowość do 2-3 podróży służbowych w ciągu roku. Osoby zainteresowane zapraszamy do wysyłania CV na adres email [email protected] z nazwą miasta w tytule.
StPr/22/0696
data rozpoczęcia pracy od 24.10.2022
wynagrodzenie od od 22 PLN

Prace budowlane. Miejsce wykonywania pracy: powiat bytowski
StPr/22/0679
data rozpoczęcia pracy od 08.09.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Podłączanie urządzeń grzewczych, serwisowanie urządzeń
StPr/22/0666
data rozpoczęcia pracy od 02.09.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN