Zamknij
REKLAMA

Sprzedawca artykułów spożywczych
StPr/20/0437
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sortowanie i pakowanie owoców i warzyw.
StPr/20/0429
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

zgodnie z ofertą pracy
StPr/20/0431
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Operowanie maszynami do produkcji okien PCV, praca na linii produkcji okien
StPr/20/0408
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

zgodnie ze stanowiskiem
StPr/20/0411
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Promocjja i marketing kompleksu
StPr/20/0400
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Dokonywanie drobnych prac naprawczych
StPr/20/0401
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Ochrona życie i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach i wymaganiach stawianym kandydatom są podane na stronie: www.dobor.pomorska.policja.gov.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 7438 494 lub 58 530-81-78 lub e-mail: [email protected]
StPr/20/0398
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Obsługa klienta w restauracji
StPr/20/0393
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od od 20 PLN

Sprzątanie w restauracji i apartamentach.
StPr/20/0394
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od od 18 PLN