Zamknij
REKLAMA
Po zaliczeniu szkolenia obsługi placówki GSR planowanej do uruchomienia na terenie gminy wlaściwej dla miejsca zamieszkania kandydata, w tym: 1) wdrażanie celów projektu Akceleratory Biznesu Studentów, 2) wdrażanie celów inicjatywy programowej Gminnej Strefy Rozwoju, 3) obsługa zadań placówki Akademickiego Biura Karier planowanej do utworzenia na terenie gminy, 4) zarządzanie placówką lokalnego punktu informacji handlowej pracodawcy w tym przygotowanie wniosków kredytowych (zleceniodawcami tylko podmioty gospodarcze), 5) promocja (aktywny udział) w aktywności ruchowej szczególnie biegi, sport siłowy, sztuki walki.
StPr/21/0311
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 5 600 PLN

Sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia. obsługa kasy fiskalnej i terminalu
StPr/21/0309
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Według załącznika na stronie internetowej : https://pcprbytow.pl/strona/oferta-pracy-dla-psychologa-3
StPr/21/0297
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej
StPr/21/0296
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Praca fizyczna na produkcji
StPr/21/0300
data rozpoczęcia pracy od 19.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Obsługa administracyjno - prawna Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - szczegółowe informacje podane są na stronie: http://bip.pcpr.powiatbytowski.pl/dokumenty/218
StPr/21/0282
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Przygotowanie potraw. Praca na zmiany godziny pracy do ustalenia
StPr/21/0290
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

sprzeaż kwiatów ,warzyw i owoców
StPr/21/0281
data rozpoczęcia pracy od 30.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

sprzedaż artykułów motoryzacyjnych
StPr/21/0278
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Szycie odzieży wierzchniej
StPr/21/0279
data rozpoczęcia pracy od 09.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN