Zamknij
REKLAMA

Kucharz

Nr oferty: StPr/21/0533Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Plac im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 77-100 Bytów, powiat: bytowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Przygotowywanie dań (praca wg regulaminu)
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: dwie zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 24.06.2021
Wynagrodzenie brutto: od 18,3 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką godzinową
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • brak lub niepełne podstawowe
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagane jest doświadczenie w zawodzie kucharza min. 6 miesięcy.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: ESKULAP S.C. MAGDALENA KREFT-GAWIN MAREK GAWIN
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Jana Pawła II 5/1, 77-100 Bytów, powiat: bytowski, woj: pomorskie
  Osoba do kontaktu: Magdalena Kreft-Gawin
  Numer telefonu: 602725619
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: CV
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon
  Udział w tworzeniu i realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pedagoga na stronie internetowej www.pcprbytow.pl
  StPr/21/0655
  data rozpoczęcia pracy od 23.08.2021
  wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

  Sprzedaż asortymentu w sklepie monopolowym, obsługa klientów
  StPr/21/0646
  data rozpoczęcia pracy od 26.07.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Prace w Wydziale Obs?ugi Klientów i Korespondencji
  StPr/21/0623
  data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
  wynagrodzenie od 1 489 PLN

  Obs?uga urz?dze? biurowych, przyjmowanie zlece? od klientów, wystawianie faktur, wspó?praca z dostawcami surowców
  StPr/21/0632
  data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
  wynagrodzenie od 1 489 PLN

  Prace drogowe - utrzymanie i remonty dróg powiatowych
  StPr/21/0633
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
  wynagrodzenie od od 3 100 PLN

  Pomoc w grupie przedszkolnej najm?odszych dzieci
  StPr/21/0630
  data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
  wynagrodzenie od 1 489 PLN

  Prace ogólnobudowlane - wyka?czanie wn?trz
  StPr/21/0629
  data rozpoczęcia pracy od 20.07.2021
  wynagrodzenie od od 4 000 PLN

  Rejestracja, uk?adanie kart chorych, wydawanie wyników
  StPr/21/0627
  data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
  wynagrodzenie od 1 489 PLN

  prowadzenie szkole? dla rolników i innych mieszka?ców obszarów wiejskich, prowadzenie dzia?alno?ci informacyjnej wspieraj?cej rozwój produkcji rolniczej, wype?niania wniosków lub innych dokumentów niezb?dnych do ubiegania si? o przyznanie pomocy finansowej lub wspó?finansowanej ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych, wspó?udzia? w organizacji wystaw, organizacja pokazów i innych przedsi?wzi?? upowszechniaj?cych wiedz? rolnicz?, nowe technologie produkcji i promuj?cych produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spo?ywczego, udzia? w przedsi?wzi?ciach lokalnych, s?u??cych rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich.
  StPr/21/0604
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Prowadzenie zaj?? z zakresu hotelarstwa i turystyki
  StPr/21/0563
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
  wynagrodzenie od od 2 949 PLN