Zamknij
REKLAMA

Wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania, wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, sporządzanie wokand, protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, przygotowywanie dokumentów do archiwizacji, obsługa programów wydziałowych, wysyłka korespondencji.
StPr/20/1097
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Prowadzenie zajęć z zakresu hotelarstwa i turystyki
StPr/20/0370
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 862 PLN

Obsługa pras
StPr/20/0359
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Praca w malarni proszkowej
StPr/20/0360
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

USŁUGI LAKIERNICZE
StPr/20/0358
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Opieka nad dziećmi do lat 3
StPr/20/0362
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Doczyszczanie obiektów wewnątrz i na zewnątrz, koszenie trawy, odśnieżanie, mycie elewacji
StPr/20/0365
data rozpoczęcia pracy od 03.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prace biurowe
StPr/20/0344
data rozpoczęcia pracy od 25.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących, czynności protokołowania, sporzadzanie pism procesowych, praca w systemie informatycznym SIP Libra, archiwizacja
StPr/20/0339
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

produkcja okien
StPr/20/0336
data rozpoczęcia pracy od 21.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN