Zamknij
REKLAMA
Archiwizacja dokumentów, prowadzenie i aktualizacja bazy danych o sieci gazowej w systemach informatycznych, przygotowanie i obsługa zleceń dla monterów, obsługa zleceń gazomierzowych w systemach informatycznych
StPr/21/0820
data rozpoczęcia pracy od 23.09.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań PROW oraz pomocy krajowej, - sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych, - przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział, - udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR,
StPr/21/2032
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Obsługa biura w zakresie sekretariatu.
StPr/21/0816
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, - archiwizacja akt,
StPr/21/0815
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Wycinanie blachy na wycinarce laserowej
StPr/21/0813
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 19 PLN

Utrzymanie czystości w obiektach firmy
StPr/21/0827
data rozpoczęcia pracy od 04.10.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Obsługa administracyjno - prawna Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - szczegółowe informacje podane są na stronie: https://pcprbytow.pl/
StPr/21/0822
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Według załącznika na stronie internetowej : https://pcprbytow.pl/
StPr/21/0823
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Według załącznika na stronie internetowej : https://pcprbytow.pl/
StPr/21/0824
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 1 000 PLN

prowadzenie autobusu, sprzedaż biletów
StPr/21/0803
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN