Zamknij
REKLAMA

pracownik działu zaopatrzenia

Nr oferty: 24/11/2021Dodane przez:

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Miastecka 2, 77-100 Bytów, powiat: bytowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: znajomość bieżących potrzeb danego zakładu wyszukiwanie potencjalnych dostawców analiza cen, warunków dostaw zbieranie i analiza informacji na temat potencjalnych kontrahentów negocjowanie warunków z kontrahentami wybór kontrahentów określanie i zamawianie odpowiedniej ilości i rodzaju produktów reklamowanie towarów i usług
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 02.11.2021
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Dane pracodawcy:
Pracodawca: Power Gift
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: Miastecka 2, 77-100 Bytów, powiat: bytowski, woj: pomorskie
Osoba do kontaktu:
Numer telefonu:
E-mail: [email protected]
Język aplikacji:
Wymagane dokumenty:
Sposób kontaktu
przekazania dokumentów:
Preferowane formy kontaktu: e-mail
prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wewnętrznymi spółki - prowadzenie pełnej księgowości spółki; odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji i prowadzenie dokumentacji podatkowej; nadzór nad ewidencją operacji gospodarczych zgodnie z prawem bilansowym oraz podatkowym; sporządzanie sprawozdań finansowych spółki (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) oraz miesięcznych raportów dot. wyników spółki; nadzór nad prawidłowym obiegiem i rozliczeniem dokumentów księgowych; sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wymaganych przepisami prawa; przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne firmy; współpraca z audytem oraz innymi instytucjami zewnętrznymi (US, banki, itp.); udział w tworzeniu procedur i regulaminów wewnętrznych; optymalizacja procesów księgowych i podatkowych oraz wdrażanie usprawnień; nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości
StPr/21/1012
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 5 800 PLN

Pomoc w kuchni
StPr/21/1014
data rozpoczęcia pracy od 02.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Składanie framug okiennych oraz montaż skrzydeł okiennych
StPr/21/1008
data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

prace ogólnobudowlane
StPr/21/1010
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowywanie powierzchni do spawania, spawanie podzespołów
StPr/21/0995
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Obsługa klientów stacji paliw. Praca na zmiany w godzinach od 7.00.-19.00 oraz od 19.00-7.00
StPr/21/0980
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- Przygotowywanie wycen kosztowych zawierających kalkulację usług związanych z obróbką metalu, - Przygotowywanie rekalkulacji stałych zleceń, - Analizowanie kosztów produkcyjnych, - Pozyskiwanie wiedzy na temat nowych produktów, technologii, procesów wdrażanych w firmie, - Aktualizacja obwiązujących cenników.
StPr/21/0979
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- prowadzenie procedur księgowych i dokumentacji księgowej według obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości, - księgowanie operacji gospodarczych, - przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych, - sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych, - wycena aktywów i pasywów zgodnie z przyjętymi zasadami Spółki, - przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych, - nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, - kontaktowanie się i współpraca z instytutami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP), - nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
StPr/21/0957
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 4 800 PLN

Przygotowanie potraw. Praca na zmiany godziny pracy do ustalenia
StPr/21/0958
data rozpoczęcia pracy od 09.11.2021
wynagrodzenie od od 3 500 do 5 000 PLN

Według załącznika na stronie internetowej : https://pcprbytow.pl/
StPr/21/0945
data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
wynagrodzenie od od 1 000 PLN