Zamknij
REKLAMA
Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą. Szczegółowe informacje są na stronie https://pcprbytow.pl
StPr/22/0036
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2022
wynagrodzenie od od 3 200 do 3 600 PLN

Obsługa administracyjno - prawna Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - szczegółowe informacje podane są na stronie: https://pcprbytow.pl/
StPr/22/0038
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

produkcja rolet
StPr/22/0008
data rozpoczęcia pracy od 17.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie obliczeń i analizy obiektów budowlanych, obsługa specjalistycznego oprogramowania, zarządzenie serwerem i pozostałymi komputerami w firmie
StPr/22/0010
data rozpoczęcia pracy od 10.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Szycie toreb i tekstylii ogordowych
StPr/21/1044
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Dystrybucja materiałów reklamowych. Praca 40 godz/ m-c. Wymagany własny samochód
StPr/21/1041
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Montaż hal stalowych
StPr/21/1029
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wewnętrznymi spółki - prowadzenie pełnej księgowości spółki; odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji i prowadzenie dokumentacji podatkowej; nadzór nad ewidencją operacji gospodarczych zgodnie z prawem bilansowym oraz podatkowym; sporządzanie sprawozdań finansowych spółki (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) oraz miesięcznych raportów dot. wyników spółki; nadzór nad prawidłowym obiegiem i rozliczeniem dokumentów księgowych; sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wymaganych przepisami prawa; przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne firmy; współpraca z audytem oraz innymi instytucjami zewnętrznymi (US, banki, itp.); udział w tworzeniu procedur i regulaminów wewnętrznych; optymalizacja procesów księgowych i podatkowych oraz wdrażanie usprawnień; nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości
StPr/21/1012
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 5 800 PLN

Obsługa klientów stacji paliw. Praca na zmiany w godzinach od 7.00.-19.00 oraz od 19.00-7.00
StPr/21/0980
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN