Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
12:31, 22.07.2021
We wrześniu we wszystkich sołectwach gminy Tuchomie zaplanowano przeprowadzenie zebrań wiejskich, gdzie jednym z punktów będzie uchwalenie funduszu sołeckiego na 2022 r. Wartość wszystkich funduszów sołeckich w tej gminie na przyszły rok to 380,5 tysiąca złotych.
02:19, 22.07.2021
Na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021, w zakresie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych znalazł się projekt przebudowy trzech przejść dla pieszych przy szkole w Tuchomiu. Szacowany koszt inwestycji to 3 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie od 50 do 80%.
14:44, 19.07.2021
Gmina Tuchomie wszczęła postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej ulicy Polnej w Kramarzynach i Trzebiatkowej. Prace są dopiero na etapie tworzenia dokumentacji. Gmina na jej realizację przeznaczy 24 tysiące złotych, z czego połowa kosztów zostanie pokryta z Funduszu Sołeckiego. Cała droga będzie miała 2,6 km. Gmina ma jednak pewne kłopoty geodezyjne. Jakie?
1
14:47, 15.07.2021
Gmina Tuchomie zrealizowała inwestycję polegającą na wymianie stolarki okiennej w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu. Całkowity koszt wymiany 19 szt. okien wyniósł 29.852,48 zł. Wykonawcą byłą firma Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Domaszk z Bytowa.
00:37, 15.07.2021
Przedsiębiorstwo "EKO-INSTAL" z Bytowa zakończyło remont ulicy Kasztanowej w Kramarzynach. Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu uzyskanemu na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
12:03, 08.07.2021
W minioną niedzielę Koło Wędkarskie "Borowe" zorganizowało spławikowo-gruntowe zawody wędkarskie, w których wzięło udział 30 zawodników między innymi ze Słupska, Kościerzyny, Motarzyna, Tuchomia, Modrzejewa. Po sukcesie ostatniego konkursu, stowarzyszenie planuje kolejne zawody - tym razem dla dzieci i par!
14:06, 02.07.2021
Na początku czerwca w Tuchomiu przeprowadzono kontrolę segregacji odpadów zmieszanych. Aż w 301 gospodarstwach domowych wykryto przypadki nieprawidłowego segregowania odpadów - w związku z tym w aż połowie z nich odpady zmieszane nie zostały odebrane! Kontrola przyniosła efekty - w czerwcu gmina odebrała aż 60% mniej odpadów zmieszanych niż 2 miesiące wcześniej.
06:39, 29.06.2021
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu odwiedzili dzieci i młodzież wypoczywającą na biwaku gminno-parafialnym w Ośrodku Wypoczynkowym i Stadninie Koni "Kaszubski Bór" w Sominach. Tematyką godzinnego spotkania były zagadnienia związane z pierwszą pomocą.
15:22, 12.06.2021
Dwa samochody zderzyły się w sobotę 12 czerwca na ulicy Jana III Sobieskiego w Tuchomiu. Oprócz dwóch zastępów OSP Tuchomie na miejscu działali także strażacy z JRG Bytów oraz dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego. 
14:57, 09.06.2021
Gmina Tuchomie ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej na rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchomie. To jedna z dwóch oczyszczalni ścieków w gminie. W związku z rosnącą liczbą mieszkańców modernizacja jest konieczna, gdyż obie instalacje pracują na granicy swojej przepustowości. 
08:07, 26.05.2021
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców władze Tuchomia realizują zadanie polegające na instalacji kamer na placach zabaw i terenach rekreacyjnych. Planowane inwestycje będą sfinansowane z Funduszy Sołeckich poszczególnych miejscowości zgodnie z ustaleniami wypracowanymi podczas zebrań wiejskich.
09:55, 24.05.2021
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu niejednokrotnie udowodnili, że nie jest im obojętny los lokalnej społeczności. Gdy do jednostki wpłynęła prośba o pomoc od pracowników Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu, strażacy nie zwlekali długo z decyzją.
11:02, 19.05.2021
Gmina Tuchomie po zakończeniu weryfikacji danych dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Tuchomie ustaliła, że blisko co czwarty zameldowany mieszkaniec gminy nie został zgłoszony w deklaracji odpadowej. Zgodnie z ewidencją ludności na terenie gminy Tuchomie zameldowane są 4223 osoby, podczas gdy deklaracje złożono na łączną liczbę 3164 osób. Urząd zapowiada kontrole.
23:32, 17.05.2021
Zakończyły się prace remontowo-adaptacyjne świetlicy w Modrzejewie, zrealizowanych w ramach projektu SenioRITA. Prace zostały wykonane przez firmę Ankra-Bis Gabriel Trojański z Rzepnicy, za kwotę 50.681,86 zł brutto. Co obejmował zakres wykonanych prac?
07:43, 12.05.2021
W ubiegłym tygodniu zakończył się przetarg na wymianę okien w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu. W ramach postępowania złożone zostały trzy oferty, najkorzystniejsza przez firmę: Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Domaszk z Bytowa.
REKLAMA