Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
08:40, 27.10.2021
Wiele mówi się ostatnio w mediach o zamkniętej gospodarce odpadami. W pomyśle tym chodzi przede wszystkim o to, aby maksymalnie wykorzystywać niepotrzebne już materiały i dawać im drugie życie. Tak stało się w Tuchomiu. Płyty drogowe zdemontowane z ul Łąkowej przed położeniem tam nawierzchni asfaltowej zostały ponownie wykorzystane i ułożone na drogach gruntowych w Tuchomiu.
12:37, 13.10.2021
Remiza OSP w Tuchomiu została wyposażona w pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Wszystkie dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020". Całkowita wartość inwestycji to ponad 80 tysięcy złotych.
09:06, 13.10.2021
Wójt Gminy Tuchomie wręczył pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Krystynie i Norbertowi Chamier Gliszczyńskim z Piaszna. Jest to polskie cywilne odznaczenie państwowe, przyznawane osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
19:41, 09.10.2021
Dzięki dotacji dla jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu pozyskała nowe wyposażenie. 
09:46, 08.10.2021
W ramach współpracy nieformalnej grupy "Miłośnicy pożarnictwa" z Ochotniczą Strażą Pożarną w Tuchomiu udało się pozyskać dotację w wysokości 3 550 zł, z funduszu "Akumulator Społeczny", który koordynowany jest przez Fundację Rozwoju Lokalnego "PARASOL".
13:22, 06.10.2021
Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w Ciemnie. Odpowiedzialne za nie było Przedsiębiorstwo DROMOS z Kartuz. W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 0,62 km i szerokości 3,5 m z poboczami obustronnymi o szerokości 0,75 m.
04:55, 27.09.2021
Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Dromos z Kartuz zakończyło realizację dwóch lokalnych zadań na drogach w Masłowicach Tuchomskich i Masłowicach Trzebiatkowskich. Łączna wartość wykonanych prac remontowych to 185 tysięcy złotych.
14:41, 23.09.2021
Gmina Tuchomie we współpracy z Fundacją Kaszubskie Słoneczniki realizuje projekt "Przedszkolak w kaloszach". Jednym z elementów działań na terenie gminy Tuchomie będzie dostosowanie przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Słonecznikowym w Modrzejewie. Dodatkowo zakres projektu obejmować będzie działania wspierające rozwój dziecka i kadrę dydaktyczną przedszkola. 
01:51, 20.09.2021
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu uczestniczyli w VII edycji Rescue Days.PL, która odbyła się w dniach 17-18 września 2021 roku, w miejscowości Skwierzyna. Druh Mariusz Juchniewicz, Wojciech Błaż i Przemysław Błaż zdobywali i doskonalili swoją wiedzę m.in. z zakresu ratownictwa technicznego w ramach zorganizowanych 8 scenariuszy praktycznych.
01:50, 16.09.2021
Kolejne wsparcie dla tuchomskich strażaków - tym razem na szczeblu lokalnym. Dzięki przyznanym środkom z Funduszu Sołeckiego, jednostka mogła sobie pozwolić na zakup dwóch ubrań specjalnych RAPTOR NXT, hełmu strażackiego Rosenbauer Heros Titan oraz opryskiwacza plecakowego STIHL SG 71 o pojemności 18 litrów. Strażacy nie kryli wdzięczności z okazanego im wsparcia.
21:39, 14.09.2021
Wójt Gminy Tuchomie zaprasza mieszkańców Gminy do współtworzenia Strategii Rozwoju Gminy Tuchomie na lata 2021-2030. Strategia pozwoli pozyskiwać fundusze i dotacje zewnętrzne a także nakreśli wizję zrównoważonego rozwoju, ułatwi realizację oddolnych inicjatyw i określi rodzaj preferowanych działań na obszarach wiejskich. Jak można pomóc?
02:20, 13.09.2021
Zakończył się remont ulicy Łąkowej w Tuchomiu. Wartość inwestycji wynosi blisko 330 tysięcy złotych, z czego połowa stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Z uwagi na ruch pojazdów ciężarowych po drodze, wykonana została ona w opornikach betonowych, zabezpieczających krawędzie jezdni przed uszkodzeniem.
23:05, 10.09.2021
Strażacy OSP Tuchomie wyciągali z grzęzawiska konia, który utknął na mokradłach w Trzebiatkowej. Akcja została przeprowadzona w piątek 10.09. w godzinach wieczornych (zgłoszenie o 18:51).
13:00, 06.09.2021
Inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej w Tągowiu została zakończona. Za realizację prac odpowiadało Przedsiębiorstwo DROMOS z Kartuz, które wygrał przetarg ogłoszony przez gminę Tuchomie. Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Unii Europejskiej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".
14:15, 19.08.2021
Gmina Tuchomie poinformowała o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest prowadzone będą przez firmę wyłonioną przez Gminę Tuchomie.
REKLAMA