Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
23:30, 30.07.2021
Każda wizyta przedstawiciela rządu to dobra okazja, aby załatwić coś dla swojej gminy. Z takiego założenia wychodzi również wójt Kołczygłów, Artur Kalinowski, który kilkadziesiąt dni temu gościł u siebie rzecznika rządu i posła ze Słupska, Piotra Müllera. Oprócz spotkania z mieszkańcami, była też rozmowa z wójtem, który zasygnalizował konieczność wykonania dwóch inwestycji. Chodzi o stację uzdatniania wody oraz o naprawę parkingu przy kościele. 
2
13:09, 30.07.2021
Wójt gminy Kołczygłowy ogłosił zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach oraz Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Kołczygłowy. Procedurę zmian wszczęto uchwałą Rady Gminy Kołczygłowy.
14:27, 28.07.2021
Choć nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje już od kilku lat, to niestety wciąż zdarzają się liczne sytuacje nieprzestrzegania segregacji. To z kolei może wpłynąć na wzrost stawek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie. Władze Studzienic zapowiedziały kontrole segregacji odpadów.
11:12, 28.07.2021
Rozpoczęto proces rekultywacji jeziora Trzebielińskiego poprzez budowę progu piętrzącego wodę na rzece Kunica. Całkowita wartość zadania wynosi 86 604,82 zł na jego realizację Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał Gminie Trzebielino pomoc finansową w wysokości niemal 60 tysięcy złotych. 
14:38, 27.07.2021
W ubiegłym piątek Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce podpisał umowę na wykonanie przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nożyno. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej  typu Polbruk. Równorzędnie z tym zadaniem będą trwały prace nad budową wewnętrznego oświetlenia ulicznego.
2
07:47, 27.07.2021
Gmina Lipnica rozpisała drugi przetarg na zagospodarowanie terenu nad jeziorem Lipionek. Przy pierwszym konkursie chętnych na realizacje zleceń nie brakowało, jednak wszystkie oferty przekraczały możliwości finansowe gminy. Czy tym razem uda się wyłonić wykonawcę?
1
15:00, 26.07.2021
Firma DRO-BET uzupełniła raport o oddziaływaniu na środowisko odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Lipnica VII". Postępowanie w tej sprawie toczy się od stycznia 2019 roku. Teraz rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu. 
09:06, 23.07.2021
Urząd Gminy w Bytowie rozpisał przetarg na przebudowę drogi gminnej w Rekowie. Inwestycja będzie dofinansowana Europejskigo Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przebudowa drogi powinna zacząć się już jesienią i zakończyć w połowie przyszłego roku.
12:31, 22.07.2021
We wrześniu we wszystkich sołectwach gminy Tuchomie zaplanowano przeprowadzenie zebrań wiejskich, gdzie jednym z punktów będzie uchwalenie funduszu sołeckiego na 2022 r. Wartość wszystkich funduszów sołeckich w tej gminie na przyszły rok to 380,5 tysiąca złotych.
02:19, 22.07.2021
Na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021, w zakresie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych znalazł się projekt przebudowy trzech przejść dla pieszych przy szkole w Tuchomiu. Szacowany koszt inwestycji to 3 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie od 50 do 80%.
23:01, 20.07.2021
W związku ze złożoną rezygnacją sołtysa sołectwa Mikorowo Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zarządził wybory uzupełniające. Odbędą się one 29 lipca 2021 roku. Pełnomocnikiem ds. wyborów sołeckich została Sabina Ostrowska, pracownica Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka. 
12:45, 20.07.2021
Firma Grand Solar 6 planuje budowę dwóch farm fotowoltaicznych na terenie gminy Kołczygłowy. Jedna z nich ma stanąć w Gałąźni Wielkiej, a druga w Gałąźni Małej. Obie inwestycje mają mieć łączną moc przyłączeniową do 80 MW. Obecnie trwają postępowania związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych. 
03:00, 20.07.2021
Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki zakończył remont 220 metrowego fragmentu chodnika w Wargowie. Prace zostały częściowo sfinansowane z funduszu sołeckiego - resztę środków dołożyła gmina. Nowy chodnik nie tylko poprawi komfort życia mieszkańców wsi, ale także w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych na drodze.
15:12, 19.07.2021
Co jakiś czas informujemy Państwa o Złotych Godach obchodzonych przez małżeństwa z naszego powiatu. Wszystko za sprawą wyjątkowego odznaczenia nadawanego przez wójta lub burmistrza w imieniu Prezydenta RP w rocznice pięćdziesięciolecia ślubu , a mianowicie \\\"Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie\\\". Są jednak w naszym powiecie pary, które mogą się pochwalić jeszcze dłuższym stażem.
14:44, 19.07.2021
Gmina Tuchomie wszczęła postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej ulicy Polnej w Kramarzynach i Trzebiatkowej. Prace są dopiero na etapie tworzenia dokumentacji. Gmina na jej realizację przeznaczy 24 tysiące złotych, z czego połowa kosztów zostanie pokryta z Funduszu Sołeckiego. Cała droga będzie miała 2,6 km. Gmina ma jednak pewne kłopoty geodezyjne. Jakie?
REKLAMA