Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
14:51, 19.10.2021
W weekend zmarła Pani Mariola Gospodarczyk - wieloletnia nauczycielka i wychowawczyni w Szkole Podstawowej w Kołczygłowach. Kilka dni temu została wyróżniona nagrodą wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej za znaczące osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne.
2
21:20, 14.10.2021
Zarzut braku dowożenia wody dla mieszkańców wójt też odrzuca. Twierdzi, że przy pierwszych założeniach uznano, że awaria długo nie potrwa, więc dowóz wody nie jest potrzebny. Później wszystko nieco się przedłużyło.
12:46, 13.10.2021
Kilka tygodni temu informowaliśmy, że władze gminy Kołczygłowy pozyskały dofinansowanie na realizację projektu pn. "Przedszkole Równych Szans". Głównym celem, jaki stawia sobie gmina, jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej, a także stworzenie dodatkowych dwunastu miejsc edukacji przedszkolnej. W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania. 
14:54, 07.10.2021
Zakończyły się prace budowlane związane z budową ulicy Słonecznej w Kołczygłowach. Inwestycja warta jest półtora miliona złotych, z czego ponad milion złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
14:44, 05.10.2021
Gmina Kołczygłowy wybrała dostawcę opału na nadchodzący sezon grzewczy. Do konkursu wpłynęły dwie oferty, a jedynym kryterium wyboru była cena. Po zapoznaniu się z ofertami gmina podjęła decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę Węglopasz z Poznania. 
13:08, 04.10.2021
W ramach 28. akcji sprzątania świata urzędnicy gminy Kołczygłowy spotkali się w tym roku ze Szkołą Podstawową w Łubnie. Tym razem akcja przebiegła pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Akcja sprzątania świata ma na celu nie tylko pozwolić nam uporządkować swoją okolicę, ale przede wszystkim uświadomić jak ważne jest poszanowanie środowiska, zmiana codziennych nawyków, a także odpowiednia segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.
02:52, 23.09.2021
Projekt SenioRITA przynosi kolejne efekty - tym razem materialne. W ostatnim czasie zakończyły się prace remontowo-adaptacyjne na świetlicach wiejskich w miejscowościach Łubno i Jezierze. Celem prac było dostosowanie obu obiektów na potrzeby stworzenia punktów świadczenia usług społecznych.
1
11:25, 22.09.2021
Na początku roku władze Kołczygłów złożyły wniosek na unijne dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole Równych Szans". Głównym celem, jaki stawiała sobie wówczas gmina, było poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej, a także stworzenie dodatkowych dwunastu miejsc edukacji przedszkolnej. Jak się okazuje - wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Gmina na realizację zadania otrzymała ponad milion złotych dotacji.
10:35, 10.09.2021
Chcąc pomóc mieszkańcom w otrzymaniu dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne, Gmina Kołczygłowy uruchomiła Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Działalność punktu odbywa się stacjonarnie oraz telefonicznie w dniach ustalonych w harmonogramie prowadzonej działalności. Skąd pomysł na taki punkt?
14:27, 09.09.2021
W lipcu informowaliśmy, że Firma Grand Solar 6 planuje budowę dwóch farm fotowoltaicznych na terenie gminy Kołczygłowy. Jedna z nich ma stanąć w Gałąźni Wielkiej, a druga w Gałąźni Małej. Obie inwestycje mają mieć łączną moc przyłączeniową do 80 MW. W związku z tym, że inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na wnioskodawcę został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. Teraz gmina wznawia postępowanie.
14:47, 25.08.2021
Urząd Gminy w Kołczygłowach rozpisał przetarg na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zamówienie obejmie II etap przebudowy drogi gminnej na trasie Jezierze - Radusz oraz przebudowę drogi w miejscowości Łobzowo. Nowe drogi powstaną przy pomocy płyt drogowych typu IOMB.
13:26, 20.08.2021
Specjalny autobus - Pomorski Szczepibus dotrze do gminy Kołczygłowy. Jest to inicjatywa Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha realizowana we współpracy z Miastem Gdynia, zapewniającym flotę dla akcji i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, które przeprowadzać będzie szczepienia.
14:05, 19.08.2021
Urząd Gminy Kołczygłowy poinformował, że w związku z pracami budowlanymi, odbiorcy korzystający z gminnego wodociągu w miejscowościach Barkocin, Miłobądź i Łubno powinni liczyć się jutro w godzinach 9:00 - 13:00 z przerwą w dostawie wody.
08:02, 13.08.2021
Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach we współpracy z Urzędem Gminy w odpowiedzi na ogłoszony przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Pojezierze Bytowskie" konkurs, złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii w formie paneli fotowoltaicznych oraz tablic edukacyjnych dla budynku GOK w Kołczygłowach".
2
23:30, 30.07.2021
Każda wizyta przedstawiciela rządu to dobra okazja, aby załatwić coś dla swojej gminy. Z takiego założenia wychodzi również wójt Kołczygłów, Artur Kalinowski, który kilkadziesiąt dni temu gościł u siebie rzecznika rządu i posła ze Słupska, Piotra Müllera. Oprócz spotkania z mieszkańcami, była też rozmowa z wójtem, który zasygnalizował konieczność wykonania dwóch inwestycji. Chodzi o stację uzdatniania wody oraz o naprawę parkingu przy kościele. 
REKLAMA